Tập làm văn lớp 2: Tả một loài hoa mà em thích nhất (37 mẫu)

Thế giới loài hoa rất đa dạng, phong phú. Mỗi loài đều có một vẻ đẹp riêng. Hôm nay, sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 2: Tả một loại hoa mà em thích nhất. Thế giới...

Tập làm văn lớp 2: Tả hoa sen (4 mẫu)

Hoa sen đã trở thành biểu tương cho phẩm chất của con người Việt Nam. Đây là một loài hoa gần gũi, gắn bó với mỗi người. Hôm nay, sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp...

Tập làm văn lớp 2: Viết 4 – 5 câu kể về công việc của một người mà em biết

Hôm nay, sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 2: Viết 4 - 5 câu kể về công việc của một người mà em biết. Hôm nay, sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp...