Văn mẫu lớp 11: Nghị luận xã hội về hành trang vào đời (2 Dàn ý + 9 mẫu)

Nghị luận xã hội về hành trang vào đời của thanh niên trong thời đại mới gồm 9 mẫu dưới đây không chỉ giúp các em có thêm những ý tưởng hay cho bài viết của mình mà còn...

Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh

Phân tích bài thơ Chiều tối gồm dàn ý và 20 bài văn mẫu dưới đây không chỉ giúp các em lớp 10 có thêm những ý tưởng hay cho bài viết của mình mà còn nâng cao hiểu...