Xây dựng nông thôn mới: "Gỡ khó" tiêu chí Điện

Cán bộ và nhân dân xã Bình Ninh kéo lại những đường dây điện không đảm bảo an toàn.

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2019 vẫn chưa hoàn thành tiêu chí Điện. Do đó, ngành Điện đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, đáp ứng nhu cầu xây dựng NTM của các xã.

Cán bộ và nhân dân xã Bình Ninh kéo lại những đường dây điện không đảm bảo an toàn. Cán bộ và nhân dân xã Bình Ninh kéo lại những đường dây điện không đảm bảo an toàn.

CHẬM TRIỂN KHAI TIÊU CHÍ ĐIỆN

Năm 2019, huyện Gò Công Tây có 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM là Yên Luông và Long Vĩnh. Đến thời điểm này, tiêu chí Điện ở 2 xã này vẫn chưa hoàn thành. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Lê Văn Nê, tiến độ thực hiện tiêu chí Điện nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào ngành Điện. Theo cam kết của ngành Điện, dự kiến đến tháng 10-2019, các công trình đầu tư lưới điện cho 2 xã Yên Luông và Long Vĩnh sẽ khởi công và hoàn thành, với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.

Còn huyện Châu Thành sẽ có 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019 gồm: Nhị Bình, Phú Phong, Tân Hương và Hữu Đạo. Tuy nhiên, tiêu chí Điện ở 4 xã này vẫn chậm triển khai. Theo UBND huyện Châu Thành, ngành Điện vừa khảo sát tại 4 xã phấn đấu ra mắt NTM trên địa bàn huyện vào năm 2019 để lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu.

Ngành Điện cam kết thi công các công trình điện cho các xã vào trước tháng 10-2019, với tổng mức chi phí đầu tư trên 50 tỷ đồng. Nếu đúng tiến độ, thì việc đầu tư hệ thống lưới điện sẽ triển khai sớm hơn những năm trước.

Về góc độ địa phương, huyện đang tập trung hoàn thành chỉ tiêu sau điện kế đối với những nơi có hệ thống lưới điện đã đạt chuẩn. Theo đó, huyện sẽ cải tạo, nâng cao điện kế, vận động người dân cải tạo những đường dây điện không đảm bảo an toàn.

Riêng trên địa bàn huyện Chợ Gạo, có xã Bình Ninh đang tập trung quyết liệt để hoàn thành tiêu chí Điện. Theo Chủ tịch UBND xã Bình Ninh Phạm Văn Tám, hiện xã đang vận động người dân đảm bảo an toàn trong sử dụng điện bằng việc chỉnh trang, đầu tư mới những đường dây điện kéo vào nhà dân. Riêng việc thi công các đường dây trung, hạ thế tại xã phải chờ ngành Điện. Nếu ngành Điện triển khai thực hiện các công trình theo đúng thời gian, thì xã sẽ phấn đấu ra mắt NTM đúng lộ trình vào cuối tháng 6-2019.

Theo Công ty Điện lực Tiền Giang (gọi tắt là Điện lực tỉnh), trước đây, việc đầu tư lưới điện cho các xã NTM có chậm so với kế hoạch là do việc thỏa thuận cơ chế vốn đầu tư giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Nam thường diễn ra vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hằng năm nên thời gian đầu tư còn lại ngắn.

Trong năm 2018, UBND tỉnh và Điện lực tỉnh (được Tổng công ty Điện lực miền Nam ủy quyền) đã ký biên bản thỏa thuận về việc ứng vốn để đầu tư phát triển hệ thống lưới điện nông thôn ở 22 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Cụ thể, từ tháng 4-2018, Điện lực tỉnh đã tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác tư vấn thiết kế. Công việc này khác với các năm trước nên mất thời gian gần 3 tháng.

Ngoài ra, công tác tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát cũng là một trong nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm tiến độ triển khai các công trình đầu tư lưới điện.

Bên cạnh đó, hằng năm, Điện lực tỉnh tổ chức đấu thầu xây lắp cùng lúc toàn bộ các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Do đó, có nhiều nhà thầu trúng thầu cùng lúc nhiều công trình, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ các công trình.

Ngoài ra, khối lượng đầu tư lưới điện cho các xã phấn đấu ra mắt NTM hằng năm rất lớn (trên 700 km đường dây trung, hạ thế) và cần số lượng lớn các loại trụ điện (trên 22.000 trụ). Do đó, các công trình thi công cùng lúc nên nhà sản xuất trụ không đáp ứng kịp tiến độ. Song song đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp nhiều trở ngại…

NGÀNH ĐIỆN CAM KẾT ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Căn cứ báo cáo tiến độ thi công đầu tư lưới điện của Điện lực tỉnh, Sở Công thương vừa có văn bản đề nghị Điện lực tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện năm 2018 còn chậm; đồng thời, sớm triển khai thi công hoàn thành các công trình điện trên địa bàn 23 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019 trước thời gian ra mắt NTM và 7 xã còn lại của 2 huyện Chợ GạoGò Công Đông theo đúng cam kết.

Theo Điện lực tỉnh, đối với các công trình đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn ở các xã phấn đấu ra mắt NTM trong năm 2019, Điện lực tỉnh đã lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát; lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng 31 công trình trên địa bàn 23 xã. Dự kiến, các công trình sẽ khởi công và hoàn thành từ tháng 10 đến tháng 12-2019.

Ngoài ra, đối với các xã phấn đấu ra mắt NTM năm 2020, Điện lực tỉnh sẽ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, nhà thầu xây lắp trong năm 2019 để khởi công các công trình vào đầu năm 2020.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêu chí Điện, rút kinh nghiệm từ các năm trước, Điện lực tỉnh đã báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam, UBND tỉnh và đã được sự thống nhất về cơ chế vốn đầu tư cũng như hoàn tất biên bản thỏa thuận ứng vốn.

Cụ thể, Sở Công thương đã thống nhất với Điện lực tỉnh (theo Biên bản thỏa thuận số 105 ngày 14-1-2019) về việc tạm ứng ngân sách tỉnh để đầu tư phát triển hệ thống lưới điện nông thôn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019 và 2020.

Do đó, Điện lực tỉnh thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình từ tháng 1-2019 và khởi công các công trình từ đầu quý III-2019, chứ không khởi công vào các tháng cuối năm như những năm trước.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện các công trình điện, Điện lực tỉnh sẽ tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ như: Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; tổ chức kiểm tra tiến độ, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc và khẩn trương giải quyết để tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến mặt bằng xây dựng và hành lang an toàn lưới điện…

M. THÀNH

Bởi – Báo Ấp Bắc