vlcsnap-2018-12-10-15h40m08s788

(THTG) Ngày 10/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đến các điểm cầu ở các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

vlcsnap-2018-12-10-15h40m08s788

vlcsnap-2018-12-10-15h51m18s008

Ông Nguyễn Văn Danh –  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh –  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh các nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, đồng thời triển khai Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến các giai đoạn lịch sử và các hội nghị Trung ương từ trước đến nay có nhiều Nghị quyết về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhờ đó ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy  cũng nhấn mạnh đến việc thực hiện tốt Quy định 08 lần này sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

vlcsnap-2018-12-10-15h52m36s371

Ông Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Ông Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Quy định 08 của thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Dự thảo kế hoạch quy định rõ về trách nhiệm nêu gương của Ủy viên BCH Trung ương ở địa phương, đối với cấp ủy viên và cán bộ quản lý các cấp, trong đó có 14 nội dung quan trọng cần nghiên cứu thực hiện. Ban Tổ chức tỉnh ủy sẽ theo dõi đôn đốc các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện kế hoạch này.

Cũng trong ngày 10/12, đại biểu còn được nghe ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thông tin về những nội dung cơ bản Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 2019 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện Kết luận 37 của Ban Chấp hành Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục triển khai Nghị quyết số 36 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển kinh tế biển của tỉnh. Ngoài ra, hội nghị cũng đã gợi ý thảo luận nội dung các Nghị quyết và Kết luận tại hội nghị Trung ương 8 khóa XII, làm cơ sở để các đại biểu thảo luận sáng ngày 11/12/2018.

Thanh Thảo

Bởi THTG

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn