Đồng chí Trần Thanh Đức phát biểu tại hội nghị triển khai

 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” (Đề án 939) của Thủ tướng Chính phủ.  Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Đức.

Đồng chí Trần Thanh Đức phát biểu tại hội nghị triển khai Đồng chí Trần Thanh Đức phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Đức cho rằng: 2 Đề án 938 và 939 được triển khai thực hiện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành của phụ nữ; phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Qua đó, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Đồng thời, nâng cao hiểu biết của phụ nữ đối với phát triển nghề nghiệp cũng như thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như tỉnh nhà…

Đại biểu phát biểu tại hội nghị Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đối với Đề án 938, đối tượng thực hiện là phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi; cán bộ Hội Phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án các cấp. Trong đó, chú trọng các nhóm phụ nữ đặc thù ở địa bàn trọng điểm của các vấn đề xã hội ưu tiên.

Đối với Đề án 939, đối tượng thực hiện là những phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ…

P. MAI

Bởi – Báo Ấp Bắc