Đô thị Mỹ Tho ngày càng văn minh, hiện đại.               										                                                 Ảnh: P.A

Công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TP. Mỹ Tho trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng, chất lượng quy hoạch từng bước được cải thiện.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi hợp lý sự phân bổ dân cư.

Đô thị Mỹ Tho ngày càng văn minh, hiện đại.               										                                                 Ảnh: P.A Đô thị Mỹ Tho ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: P.A

Thực hiện Quyết định 1612 ngày 4-7-2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Mỹ Tho đến năm 2030, cấu trúc đô thị Mỹ Tho có 5 khu đô thị: Khu đô thị trung tâm (trung tâm thành phố hiện hữu), Khu đô thị công nghiệp – dịch vụ phía Tây TP. Mỹ Tho, Khu đô thị hành chính – dịch vụ phía Đông Bắc TP. Mỹ Tho, Khu đô thị công nghiệp – dịch vụ phía Tây Bắc TP. Mỹ Tho, Khu đô thị công nghiệp – thương mại – dịch vụ phía Đông TP. Mỹ Tho.

Đến nay, UBND TP. Mỹ Tho đã phê duyệt và công bố rộng rãi trong nhân dân 3 đồ án quy hoạch đô thị gồm: Quy hoạch phân khu đô thị phường 5, phường 6 (thuộc Khu đô thị trung tâm hiện hữu); Khu đô thị công nghiệp – dịch vụ phía Tây TP. Mỹ Tho; Khu đô thị hành chính – dịch vụ phía Đông Bắc TP. Mỹ Tho.

Trong năm 2018, thành phố đang thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn đối với 2 đồ án: Khu đô thị công nghiệp – dịch vụ phía Tây Bắc TP. Mỹ Tho và Khu đô thị công nghiệp – thương mại – dịch vụ phía Đông TP. Mỹ Tho.

Bên cạnh việc lập các quy hoạch phân khu theo quy định, TP. Mỹ Tho còn triển khai thực hiện việc lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị (đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 2559 ngày 29-9-2015) nhằm kiểm soát việc xây dựng, khai thác và sử dụng công trình mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan trên phạm vi toàn thành phố phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Mỹ Tho đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đây là công cụ quản lý quá trình lập và triển khai các dự án, quy định trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc cho các cấp chính quyền địa phương; là cơ sở để cấp giấy phép quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố…

Đối với lĩnh vực phát triển đô thị, UBND TP. Mỹ Tho đã tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển đô thị (Đồ án quy hoạch chung TP. Mỹ Tho đến năm 2030) và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1228 ngày 15-5-2015.

Trong đó, TP. Mỹ Tho xác định lộ trình triển khai các khu vực phát triển đô thị, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị theo từng giai đoạn, xác định các dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ưu tiên để đầu tư, có kế hoạch và giải pháp để huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển đô thị, là cơ sở để xây dựng thành phố hoàn chỉnh tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Trên cơ sở đó, hằng năm thành phố rà soát cập nhật các chương trình, dự án hạ tầng khung đô thị để trình UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đô thị Mỹ Tho ngày càng văn minh, hiện đại. 		Ảnh: P.A Đô thị Mỹ Tho ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: P.A

Ngoài ra, UBND thành phố còn phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức lập, hoàn thành 2 hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị phường 10 và khu vực phường 5, phường 6 theo quy hoạch phân khu được duyệt làm cơ sở để xác định lộ trình thực hiện nội dung quy hoạch và xác định cụ thể các dự án phát triển đô thị để thực hiện mời gọi đầu tư theo quy định tại Nghị định 11 của Chính phủ về phát triển đô thị, đang tiếp tục phối hợp thực hiện hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị hành chính – dịch vụ phía Đông Bắc TP. Mỹ Tho và Khu đô thị công nghiệp – dịch vụ phía Tây thành phố…

Có thể nói, công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TP. Mỹ Tho thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là sau 2 năm kể từ khi TP. Mỹ Tho được xếp hạng đô thị loại I, diện mạo kiến trúc đô thị thành phố thay đổi theo hướng tích cực của một đô thị văn minh, hiện đại, sạch – đẹp; hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được chú trọng đầu tư; điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện, các khu dân cư được quy hoạch và thực hiện khang trang; các khu vực chức năng phát triển đúng hướng, ranh giới đô thị mở rộng…

Trong thời gian tới, TP. Mỹ Tho tiếp tục bám sát định hướng phát triển đô thị, rà soát quy hoạch chung để điều chỉnh phù hợp nhằm phát huy vị thế, tiềm năng của thành phố, xem xét các vấn đề kết nối giao thông đối ngoại, mở rộng quỹ đất xây dựng, phát triển các ngành ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, thành phố khắc phục một số chỉ tiêu còn đạt thấp nhằm nâng cao chất lượng môi trường và cuộc sống của người dân đô thị, phục vụ cho phát triển du lịch để từng bước phấn đấu trở thành một trong những trọng điểm du lịch của quốc gia trong thời gian tới…

THANH TÙNG

Bởi – Báo Ấp Bắc

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn