a

Ngày 22-3, Bộ Giao thông Vận tải ( GT-VT) đã ký biên bản bàn giao chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ Bộ GT-VT về UBND tỉnh Tiền Giang. a Ký biên bản bàn giao dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận từ Bộ GT-VT về UBND tỉnh Tiền Giang Theo đó, Bộ GT-VT chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bàn giao các tài liệu và hiện trường dự án, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các công việc đã tổ chức thực hiện đến thời điểm ngày 22-3. Đồng thời, Bộ GT-VT tiếp tục giải quyết những vấn đề còn dở dang có liên quan, cũng như đảm bảo trách nhiệm của Bộ quản lý chuyên ngành trong quá trình triển khai dự án.   UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp nhận tài liệu và hiện trường dự án đến thời điểm bàn giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những công việc sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện từ ngày 22-3. Như vậy, kể từ ngày 22-3, UBND tỉnh Tiền Giang là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cấp quyết định đầu tư đối với dự án, tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật,…   Trước đó, để đẩy nhanh tiến độ dự án, đạt mục tiêu thông tuyến vào cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chuyển đổi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án từ Bộ GT- VT tải sang UBND tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, đảm bảo phương án tài chính của dự án. (Theo sggp.org.vn)

Bởi – Báo Ấp Bắc