Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tam nong

(THTG) Ngày 12/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở ngành, và đơn vị huyện thị thành cùng tham dự.

Tam nongTam nong 1

Quang cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Phi Phụng

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần nông dân không ngừng được nâng lên; kết cấu hạ tầng Nông thôn từng bước được cải thiện và kiên cố hóa; cơ sở hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin liên lạc, điện, nước được đầu tư xây dựng, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, nhiều mô hình có hiệu quả được nhân rộng, tăng thu nhập cho nông dân; Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, qui chế dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

Tam nong 5Tam nong 4

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

Điển hình là tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2008 – 2017 đạt 9,3%/năm, GRDP bình quân/người năm 2017 đạt 43,4 triệu đồng, tăng 3,78 lần so với năm 2008. Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2008-2017 tăng trưởng bình quân đạt 6,14%/năm; cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả trên cây ăn trái, gia cầm… Đặc biệt, việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất ngày càng được chú trọng, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2017 đạt 553 triệu USD, chiếm 21,37% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; 100% xã có đường giao thông đến UBND xã, 100% hộ dân có điện sử dụng, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn  tăng 3,15 lần; số lượng người tham gia bảo hiểm y tế tăng hơn 30%; số lao động trong độ tuổi có việc làm chiếm tỷ lệ 97,7%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 47%, tăng 5% so với năm 2008…

Tam nong 6

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ông yêu cầu các cấp, các ngành cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về tam nông; Cần lãnh đạo thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2030; Các dự án chăn nuôi, sản xuất rau, ứng dụng Khoa học kỹ thuật cao… phải được chú trọng; Lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm của tam nông vào phát triển kinh tế, xã hội của từng đơn vị, địa phương theo tính đặc thù chung; cần tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để nhân rộng… góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đã đề ra.

Minh Toàn

Bởi THTG