Tiền Giang: Đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Con đường đạt chuẩn NTM và được trồng hoa 2 bên đường ở huyện Cái Bè.

Năm 2018, tỉnh Tiền Giang tiếp tục xây dựng và củng cố các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy, cuộc sống của người dân đã nâng lên rõ rệt. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định xây dựng NTM là bước đột phá để nâng cao đời sống cho người dân, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Con đường đạt chuẩn NTM và được trồng hoa 2 bên đường ở huyện Cái Bè. Con đường đạt chuẩn NTM và được trồng hoa 2 bên đường ở huyện Cái Bè.

20 XÃ ĐẠT CHUẨN NTM 

 Trong năm 2018, tỉnh Tiền Giang có 22 xã đăng ký xây dựng NTM và 1 xã đăng ký ra mắt NTM năm 2017 bị rớt lại. Sau khi xem xét, thẩm định, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (BCĐ) tỉnh đã trình UBND tỉnh công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM (đã tổ chức Lễ công bố); 3 xã còn chưa thể ra mắt NTM năm 2018 là: Tân Lập 2 (huyện Tân Phước) và Thới Sơn (TP. Mỹ Tho) do cán bộ bị kỷ luật (vướng tiêu chí số 18), Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo) do xảy ra trọng án trên địa bàn và hồ sơ, thủ tục chưa hoàn tất.

Đánh giá về công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện Gò Công Đông, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thành cho biết, tính đến cuối năm 2018, huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM, trong đó xã Tân Phước ra mắt NTM năm 2018.

Qua rà soát, 5 xã ra mắt NTM từ năm 2017 trở về trước chỉ đạt 18/19 tiêu chí, còn vướng chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (thuộc tiêu chí Y tế). Huyện đã chỉ đạo các xã tập trung và cam kết cuối năm 2018 phải đạt tiêu chí này, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Còn TP. Mỹ Tho chọn xã Thới Sơn xây dựng và công nhận NTM trong năm 2018 nhưng chưa thể hoàn thành như kế hoạch đã đề ra. Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Hoàng Đảm cho biết, xã Thới Sơn có Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật nên không đạt tiêu chí số 18. Bên cạnh đó, tiêu chí Trường học và chợ cũng chưa hoàn thành. Hiện TP. Mỹ Tho đang củng cố, nâng chất các tiêu chí ở những xã đã ra mắt NTM trước năm 2018.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực BCĐ tỉnh Nguyễn Văn Mẫn cho biết, đến nay toàn tỉnh có 60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 41,67% tổng số xã của tỉnh). Trong đó, nhóm 1 (đạt 19/19 tiêu chí) là 53/144 xã, nhóm 2 (đạt từ 15 – 18 tiêu chí) có 21 xã, nhóm 3 (đạt từ 10 – 14 tiêu chí) có 61 xã và nhóm 4 (đạt từ 5 – 9 tiêu chí) là 9 xã. Bên cạnh mặt đạt được, công tác xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện củng cố, duy trì và nâng chất các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM còn chậm và chưa đạt được theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tiến độ triển khai thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa… tại các địa phương còn khá chậm và thường hoàn thành vào thời điểm cuối năm nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các tiêu chí tại các xã. Ngoài ra, việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 ở nhiều nơi chưa được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định…

Phát biểu tại một hội nghị mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số xã đạt chuẩn NTM ngày càng chất lượng hơn, những xã đã được công nhận cũng đang tập trung nâng chất… Tuy nhiên, nhiều yếu tố không lường trước được đã khiến cho một số xã chưa ra mắt NTM đúng thời gian dự kiến.

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CHẤT CÁC XÃ NTM

Trong năm 2019, Thường trực BCĐ tỉnh tiếp tục củng cố, nâng chất và giữ vững mức độ đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM tại các xã đã đạt chuẩn. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019, tất cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2016 trở về trước phải đạt 19/19 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí mới. Riêng các xã được công nhận NTM trong năm 2017 – 2018 phải tiếp tục giữ vững kết quả đã đạt được và nâng cao chất lượng mức độ đạt cao hơn so với quy định.

Tỉnh tiếp tục phấn đấu đến cuối năm 2020, tất cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM phải duy trì, giữ vững 19/19 tiêu chí đã được công nhận (không có xã rớt tiêu chí); ít nhất 100/144 xã đạt chuẩn NTM.

Trong đó, đến năm 2020 có 3 đơn vị cấp huyện, thị, thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là: TP. Mỹ Tho, TX. Cai Lậy và TX. Gò Công; ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM. Số tiêu chí đạt bình quân/xã
đến năm 2020 là 16 tiêu chí…

Ngoài ra, Thường trực BCĐ tỉnh cũng xác định: Tỉnh phấn đấu có 20% xã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2018 trở về trước được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao và mỗi huyện có ít nhất 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Để làm được điều này, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn cho biết: “Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền sâu, rộng về nội dung, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo… các xã đã đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt được; đẩy mạnh phát triển sản xuất. Ngoài ra, tỉnh cũng bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ phận giúp việc cho BCĐ các cấp…”.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu trong năm 2019 – 2020, các sở, ngành và địa phương phải rà soát lại tất cả các xã đã ra mắt NTM, xã nào chưa hoàn chỉnh các tiêu chí phải nhanh chóng hoàn thiện; riêng 3 xã không thể ra mắt NTM trong năm 2018 phải tính toán thật kỹ để ra mắt trong năm 2019. Chúng ta tập trung xây dựng NTM cho các xã chưa đạt nhưng cũng phải lo cho các xã đã được công nhận.

Riêng những xã đã đăng ký xây dựng NTM năm 2019 phải hoàn thành các thủ tục hồ sơ xây dựng cơ bản.  Đặc biệt, huyện Gò Công Đông và huyện Chợ Gạo phải xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình cụ thể trong xây dựng NTM. Bởi 2 địa phương này vừa xây dựng xã NTM, vừa phải xây dựng đạt huyện NTM vào năm 2020.

SĨ NGUYÊN

Bởi – Báo Ấp Bắc