vlcsnap-2018-08-14-16h00m30s303

(THTG) Ngày 14/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020  tỉnh Tiền Giang

Theo Nghị quyết số 77 ngày 18/6/2018 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 tỉnh Tiền Giang, đế​​n năm 2020, diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh Tiền Giang là 182.570 hecta, chiếm 72,72%; diện tích đất phi nông nghiệp là 62.707 hecta, chiếm 24,98%; diện tích đất chưa sử dụng là 5.784 hecta, chiếm 2,30% và diện tích đất đô thị là 18.940 hecta.

vlcsnap-2018-08-14-16h00m30s303

vlcsnap-2018-08-14-16h01m21s190

Quang cảnh cuộc họp công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Ảnh: Việt Bình

Trong kỳ cuối 2016 – 2020, diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp của năm 2016 là 2.532 hecta, năm 2017 là 1.122 hecta, năm 2018 là 1.278 hecta, năm 2019 là 1.248 hecta và năm 2020 là 4.980 hecta. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.241 hecta vào năm 2016; 370 hecta năm 2017; 391 hecta năm 2018; 409 hecta năm 2019 và 442 hecta năm 2020.

vlcsnap-2018-08-14-16h02m09s462

vlcsnap-2018-08-14-16h03m35s643

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020 tại tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 -2020, năm 2016, tỉnh Tiền Giang có 189.873 hecta đất nông nghiệp và 54.037 hecta đất phi nông nghiệp; năm 2017 có 188.791 hecta đất nông nghiệp và 55.159 hecta đất phi nông nghiệp; năm 2018 có 187.575 hecta  đất nông nghiệp và 56.462 hecta đất phi nông nghiệp; năm 2019 có 186.387 hecta đất nông nghiệp và 57.730 hecta đất phi nông nghiệp; năm 2020 có 182.570 hecta đất nông nghiệp và 62.707 hecta đất phi nông nghiệp​.

Trọng Hiếu

Bởi Huỳnh Thị Hải Bình – THTG

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn