Thu hồi mặt bằng đã cho thuê ở Cảng cá Mỹ Tho

Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang báo cáo với Ban Giám đốc Sở NN&PTNT.

(ABO) Chiều 17-5, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tiền Giang làm việc với Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang về việc khắc phục các nội dung kiến nghị của Đoàn công tác Bộ NN&PTNT. Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang báo cáo với Ban Giám đốc Sở NN&PTNT. Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang báo cáo với Ban Giám đốc Sở NN&PTNT. Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang đã báo cáo thực hiện việc x-ác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác, giám s-át tàu cá cập cảng, vệ sinh môi trường tại Cảng cá Mỹ Tho và Vàm Láng, mặt bằng trên cầu cảng ở Cảng cá Mỹ Tho, công tác tuyên truyền chống đ-ánh b-ắt cá tr-ái ph-ép cho chủ tàu và ngư dân khi cập cảng…   Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Mẫn yêu cầu Ban Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang phải kiểm soát chặt chẽ ghe, tàu đ-ánh b-ắt thủy hải, sản vào cập 2 cảng cá Mỹ Tho và Vàm Láng; đẩy nhanh tiến độ thu hồi mặt bằng đã cho thuê ở Cảng cá Mỹ Tho; vệ sinh sạch 2 Cảng cá Mỹ Tho và Vàm Láng; ghi chép sổ sách theo mẫu hướng dẫn mới; x-ác nhận nguồn gốc thủy sản phải thật chính x-ác… SĨ NGUYÊN

Bởi – Báo Ấp Bắc