Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2017 và 2018.

Năm 2018, được sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền 12 tỉnh trong cụm thi đua nên tình hình kinh tế, xã hội (KT-XH) của các tỉnh Tây Nam bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, các tỉnh trong cụm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…

Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2017 và 2018. Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2017 và 2018.

NHIỀU PHONG TRÀO THI ĐUA GẮN VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Theo đánh giá của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ, 2018 là năm nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự phấn đấu và ra sức thi đua, tình hình KT-XH của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ có chuyển biến tích cực, phát triển khá toàn diện các lĩnh vực.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Không khó để nhận ra rằng, việc tổ chức hoạt động thi đua cụm thời gian qua đã tạo ra “sân chơi” khá tương đồng về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các địa phương trong khu vực Tây Nam bộ.

Trên cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm đã có tác động tích cực thúc đẩy phong trào thi đua chung; đồng thời, tạo điều kiện để các địa phương được so sánh, rút kinh nghiệm, từ đó phát huy khả năng sáng tạo của nhiều địa phương trong lãnh đạo, điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN).

Trong đó, có thể kể đến một số phong trào TĐYN tiêu biểu như: Tỉnh An Giang với phong trào Thành viên các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện nhịn một bữa ăn sáng góp phần vào công tác giảm nghèo.

Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ trong năm 2018: Bình quân GRDP toàn cụm đạt 103% kế hoạch, tăng 1,7% so với năm 2017; tổng thu ngân sách 74.680 tỷ đồng, đạt 108,5% kế hoạch, tăng 5,04% so với năm 2017; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,09 tỷ USD, đạt 109,6% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2017; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 284.802 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 4,7% so với năm 2017…

Tỉnh Bến Tre với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo ra phong trào “Nhà nhà thi đua, người người thi đua” chung sức xây dựng nông thôn mới.

Còn tỉnh Tiền Giang đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính.

Theo đó, để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2018 Thường trực UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh gặp gỡ nhân dân ở 48 xã, phường, thị trấn để nghe người dân góp ý xây dựng chính quyền.

Qua đó, có 7.669 người dân tham dự, với 617 ý kiến của người dân đã được lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh trả lời, giải quyết.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Tiền Giang chú trọng và là tỉnh có tỷ lệ cao nhất trong cả nước có Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh (chiếm 225%).

Hay tỉnh Cà Mau tiêu biểu với phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ xử lý, trả kết quả trước hạn và đúng hạn chiếm trên 99%, qua đó đã tiết kiệm khoảng 52 tỷ đồng chi phí cho người dân, doanh nghiệp…

 ĐƯA PHONG TRÀO THI ĐUA TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Theo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tiền Giang, tại Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ diễn ra vào ngày 15-3 tại tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo 12 tỉnh sẽ ký kết giao ước thi đua giữa các tỉnh trong cụm nhằm phát huy thành tích và những kinh nghiệm đã đạt được năm qua; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Trung ương phát động; nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào TĐYN, đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các thành viên cụm, tích cực giao lưu, học tâp, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm để hợp tác cùng phát triển; chủ động liên kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn cụm, cùng nhau hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký, góp phần vào sự phát triển chung của các tỉnh trong khu vực.

Văn bản ký kết giao ước thi đua là cơ sở để các tỉnh trong cụm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua của năm tiếp theo và các phong trào TĐYN của các địa phương được phát động trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, an ninh – quốc phòng của mỗi tỉnh…

Trao đổi với phóng viên Báo Ấp Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân, cho biết: Năm 2019 tỉnh Cà Mau nhận nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

Với vai trò Cụm trưởng, tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị trong Thường trực Cụm theo dõi, đôn đốc các địa phương trong cụm tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong giao ước thi đua.

Cùng với đó là tập trung nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm khai thác tốt các nguồn lực sẵn có, khơi dậy những tiềm năng, lợi thế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng – an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các địa phương trong cụm tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm những cách làm hay, mô hình mới mang lại hiệu quả của các địa phương trong cụm để nhân rộng và triển khai nhằm thúc đẩy các phong trào TĐYN của các địa phương trong cụm ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

QUẾ ANH

Bởi – Báo Ấp Bắc

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn