Tăng cường thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

(ABO) Ngày 11-1, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh tổng kết Chương trình hành động vì trẻ em; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2019.

Đồng chí Phạm Thương Tý, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH triển khai các chương trình hành động Đồng chí Phạm Thương Tý, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH triển khai các chương trình hành động

Năm 2018, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến đáng kể. Nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được nâng lên.Công tác xã hội hoá về thực hiện các mục tiêu vì trẻ em đạt kết quả khá cao như: Giảm mạnh trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi gảm còn 11,29; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi ở các cấp năm sau cao hơn năm trước; công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, khuyết tật ngày càng được xã hội quan tâm chăm lo, giúp giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống còn 5% tổng số trẻ em…

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Thực hiện chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới năm 2018 đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam, nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, văn hoá thông tin, trong đời sống gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới….

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em và chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2019; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới năm 2019 với nhiều mục tiêu, hoạt động cụ thể.

P. MAI

Bởi – Báo Ấp Bắc