Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ngày 14-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2016 – 2018.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Tiền Giang.

Trong 2 năm (2016 – 2018), các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội và cùng chính quyền địa phương vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện tốt các phần việc của 11/19 tiêu chí NTM.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng trao Bằng khen cho các tập thể.

Cụ thể, các cơ sở Hội giúp đỡ trên 18.000 phụ nữ là chủ hộ nghèo; xây dựng 392 “Mái ấm tình thương”; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, duy trì các nguồn vốn ủy thác, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoay vòng… với tổng các nguồn vốn khai thác là 179 tỷ đồng.

Các cấp Hội tập trung nâng chất đoạn đường không rác thành tuyến đường hoa, tuyến đường “xanh – sạch – đẹp”, với chiều dài trên 74.600 m; vận động xây dựng 463 nhà vệ sinh. Toàn tỉnh hiện có 441.581 hộ đạt “gia đình 5 không 3 sạch”, đạt tỷ lệ 74,45%…

Trong năm 2018, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động thực hiện tốt các tiêu chí NTM; đồng thời, tập trung hỗ trợ 23 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Đồng chí Huỳnh Thanh Minh, Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Minh trao Bằng khen cho các tập thể.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng 34 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ Tiền Giang chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 – 2018.

Đồng chí Trịnh Công Minh, Phó Giam đốc Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn trao bằng khen cho các cá nhân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trịnh Công Minh trao Bằng khen cho các cá nhân.

P. MAI

Bởi – Báo Ấp Bắc

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn