Tân Phú Đông áp dụng mô hình tôm lúa gần 300 hecta

Tom lua 1

(THTG) Theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông, đến thời điểm hiện nay, bà con nông dân huyện cù lao Tân Phú Đông đã xuống giống 296 hecta mô hình tôm – lúa của vụ hè thu năm 2018, trong đó xã Phú Tân 220 hecta và Phú Đông 76 hecta. Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đòng và phát triển tốt do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Tom lua 1 Tom lua

Mô hình sản xuất tôm – lúa tại huyện cù lao Tân Phú Đông. Ảnh: Trung Đông

Mô hình tôm lúa thời gian qua thường xuyên được duy trì và phát triển ở xã Phú Tân, nay được tiếp tục mở rộng diện tích ra xã Phú Đông do mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện phát triển phong trào nuôi tôm bền vững và bảo vệ môi trường.

Hữu Dư

Bởi THTG