vlcsnap-2018-10-03-10h03m03s306

(THTG) Ngày 03/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất và xử lý trám giếng khoan không sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Gần 400 học viên là lãnh đạo, cán bộ môi trường cấp huyện và xã được thông tin về kết quả của dự án “Điều tra, đánh giá, xác định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 1373 của UBND tỉnh Tiền Giang năm 2017 về phê duyệt báo cáo kết quả của dự án, làm cơ sở khoa học giúp các cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định quản lý tài nguyên nước dưới đất và điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước nhằm định hướng phát triển kinh tế, xã hội.

vlcsnap-2018-10-03-10h03m03s306

vlcsnap-2018-10-03-10h01m23s484

Quang cảnh hội nghị triển khai hướng dẫn quản lý khai thác tài nguyên nước dưới đất. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo quyết định này, tất cả các giếng khoan đã có hoặc giếng chuẩn bị thi công có quy mô khai thác không vượt quá 10 m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều phải đăng ký không phân biệt độ sâu, tầng chứa nước khai thác. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tiền Giang cũng ban hành Chỉ thị số 10 ngày 26/4/2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, quy định đối với công trình giếng khoan chuẩn bị thi công mới có quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm chỉ được đăng ký khai thác nước dưới đất ở độ sâu thuộc 4 tầng chứa nước.

vlcsnap-2018-10-03-10h03m09s456

Một số nội dung được cung cấp tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Hội nghị đã cung cấp các kiến thức cơ bản về quy định đăng ký khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khoan không sử dụng cho lãnh đạo và lực lượng cán bộ môi trường các cấp, nhằm quản lý tốt khoảng 30.000 giếng khoan hiện có trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên nước hoặc gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất.

Kim Nữ

Bởi THTG

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn