Sở Kế hoạch đ-ầu tư Tiền Giang tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng quản trị điều hành – CEO”

(THTG) Từ ngày 25/5 đến ngày 20/7, tại Sở Kế hoạch đ-ầu tư Tiền Giang, Trung tâm xúc tiến đ-ầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với Trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng “Kỹ năng quản trị điều hành – CEO”, cho các đối tượng là c-án bộ quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

CEOCEO 1

Ảnh: Trần Liêm

Tham gia khoá học, các học viên được các giảng viên Trường Đại học mở Tp. Hồ Chí Minh trao đổi những kiến thức cơ bản, kỹ năng điều hành thiết yếu của nhà quản trị – giám đốc điều hành trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, nhân sự, quản trị tài chính, kế toán, chi phí, kiến thức pháp lý, năng lực tư duy, ứng dụng công cụ trong lập kế hoạch… Ngoài ra, Trung tâm xúc tiến đ-ầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp còn tổ chức kết nối c-án bộ quản trị doanh nghiệp với các phòng ban Sở Kế hoạch đ-ầu tư về chính sách đ-ầu tư, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và thực hành nhóm xây dựng các chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, trong thời gi-an tới, Trung tâm xúc tiến đ-ầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tiếp tục liên kết các đơn vị, tổ chức các khóa quản trị doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, công nghệ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Tiền Giang.

Thanh Thảo

Bởi THTG