Sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở

BCĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra vào tháng 11-2018.

Công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã hoàn tất và chính thức bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1-4.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, để chủ động thực hiện công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắt là Tổng điều tra), Cục Thống kê Tiền Giang đã chủ động trong công tác chỉ đạo và tổ chức một số nội dung khi chưa thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp (tỉnh, huyện, xã).

Cụ thể, ngày 24-8-2018 Cục Thống kê Tiền Giang đã ban hành Công văn 438 về chỉ đạo một số công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra; trong đó hướng dẫn và yêu cầu Chi cục Thống kê các huyện, thị, thành thực hiện các nội dung chính: Chuẩn bị nhân sự thành lập BCĐ cấp huyện, xã/phường theo quy định; công tác vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia địa bàn điều tra.

Tiếp đến, BCĐ cấp tỉnh và Văn phòng BCĐ cấp tỉnh cũng được thành lập.

BCĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra vào tháng 11-2018. BCĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra vào tháng 11-2018.

Một trong những nội dung quan trọng phục vụ cho Tổng điều tra là công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra.

Thực hiện Công văn 02 ngày 23-8-2018 của BCĐ Trung ương về việc hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra, ngày 4-9-2018 Cục Thống kê Tiền Giang đã ban hành Công văn 459 hướng dẫn các đơn vị huyện nghiệp vụ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn chuẩn bị cho Tổng điều tra.

Theo đó, tại Chi cục Thống kê các huyện, thị, thành đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ vẽ sơ đồ nền cho cán bộ xã, phường, thị trấn.

Cục Thống kê Tiền Giang đã triển khai đến các Chi cục Thống kê để tiến hành công tác rà soát các khu, cụm dân cư, xác định ranh giới… tiến hành phân chia địa bàn theo các bước.

Công tác kiểm tra giám sát cũng được triển khai trong suốt quá trình thực hiện từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Kết quả là công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn đã hoàn thành, nghiệm thu trong nửa đầu tháng 10-2018.

Dữ liệu đã được truyền tải lên Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra.

Tăng cường công tác giám sát tập huấn

Nhận thấy được tầm quan trọng của khâu tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Tổ trưởng và Điều tra viên tham gia cuộc Tổng điều tra, ngay sau khi tập huấn cấp tỉnh kết thúc, Văn phòng BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức họp phân công thành viên Văn phòng BCĐ triển khai giám sát tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin của Tổng điều tra tại 11/11 đơn vị huyện, thị, thành.

Qua ghi nhận kết quả giám sát, tất cả các địa phương đồng loạt tổ chức tập huấn bắt đầu từ giữa tháng 2-2019.

Tùy tình hình thực tế, các đơn vị có thể bố trí song song hoặc xen kẽ các lớp tập huấn phiếu mẫu và phiếu toàn bộ. Đơn vị huyện Tân Phú Đông và huyện Cái Bè tổ chức sớm nhất (bắt đầu từ 11-2-2019).

Các đơn vị có số lớp nhiều gồm huyện Cái Bè (8 lớp), huyện Châu Thành và TP. Mỹ Tho (7 lớp); còn lại từ 2 – 4 lớp. Tất cả đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đều trang bị điện thoại di động hoặc máy tính bảng; tham dự đầy đủ các buổi học.

Hầu hết học viên đã làm quen với thiết bị điện thoại thông minh, thực hành tốt CAPI; đảm bảo được tiến độ và chất lượng của các lớp tập huấn…

Việc tập huấn về công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra cũng được BCĐ chú trọng.

Sau khi tham gia tập huấn và nhận tài liệu của Trung ương, BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn công tác quản lý và nghiệp vụ lập Bảng kê cho giảng viên cấp huyện trong 2 ngày 14 và 15-11-2018, với thành phần tham dự gồm thành viên Văn phòng BCĐ tỉnh, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban BCĐ huyện, cán bộ là giảng viên cấp huyện; đồng thời, phân công thành viên BCĐ, Văn phòng BCĐ tỉnh giám sát, hỗ trợ nghiệp vụ và công tác tổ chức tập huấn cấp huyện.

Kết thúc hội nghị tập huấn, BCĐ tỉnh phân phối Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp văn phòng phẩm cùng các tài liệu có liên quan, phục vụ cho BCĐ cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ và thực hiện lập Bảng kê tại địa phương.

Tổng điều tra này là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra; trong đó sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Trong cuộc Tổng điều tra này, Tiền Giang phấn đấu thực hiện 100% sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI).

Chính vì vậy, công tác tuyển chọn lực lượng giảng viên cấp huyện; điều tra viên và tổ trưởng tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra và sử dụng CAPI có ý nghĩa quyết định đến chất lượng cuộc Tổng điều tra.

Theo đó, đối với giảng viên cấp huyện phải vững nghiệp vụ thống kê, có khả năng tiếp thu và truyền đạt kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết công nghệ thông tin, với số lượng 5 người/huyện.

Đối với Điều tra viên, quy định mỗi Điều tra viên phụ trách 2 địa bàn điều tra (những địa bàn lớn 200 hộ trở lên, địa bàn phức tạp, đi lại khó khăn sẽ bố trí 1 Điều tra viên cho mỗi địa bàn), ưu tiên chọn những cán bộ đã tham gia công tác lập bảng kê, khuyến khích chọn lực lượng trẻ có trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tham gia đầy đủ thời gian tập huấn nghiệp vụ; có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng; am hiểu về công nghệ thông tin (sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh) để thực hiện công tác điều tra phiếu điện tử, thu thập thông tin tại địa bàn…); ưu tiên những người am hiểu và sinh sống tại địa bàn điều tra.

Ngoài Điều tra viên chính thức, BCĐ cấp xã tuyển chọn thêm Điều tra viên dự phòng với số lượng bằng 5% số Điều tra viên chính thức. Tổ trưởng là lực lượng trực tiếp quản lý công việc của Điều tra viên.

Tuyển chọn Tổ trưởng ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác quản lý, giao tiếp, tổ chức tốt hoạt động thống kê.

Tùy thuộc vào số lượng địa bàn điều tra của xã, phường, BCĐ cấp xã tuyển chọn số lượng Tổ trưởng phù hợp. Kết quả công tác tuyển chọn lực lượng tham gia Tổng điều tra khoảng trên 2.400 người; trong đó có trên 2.200 Điều tra viên…

NHÓM PVKT

Bởi – Báo Ấp Bắc