Ra quân tuần hành tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện.

(ABO) Sáng 31-3, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát động trực tuyến Chương trình “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân”. Ra quân tuần hành tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ra quân tuần hành tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Tại điểm cầu Tiền Giang, lãnh đạo Bưu điện Tiền Giang và BHXH Tiền Giang cùng hơn 40 đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng lễ phát động. Phát tài liệu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Phát tài liệu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Sau lễ phát động, Đoàn Thanh niên Bưu điện Tiền Giang cùng Đoàn Thanh niên BHXH Tiền Giang đã chia thành nhiều nhóm đi dọc các tuyến đường trên địa bàn TP. Mỹ Tho để phát tài liệu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và vận động người dân tham gia BHXH. Tuần hành tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên các tuyến đường TP. Mỹ Tho. Tuần hành tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên các tuyến đường TP. Mỹ Tho. Kể từ ngày 1-1-2018, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Số tiền đóng hằng tháng thấp nhất chỉ hơn 100.000 đồng/người. Tham gia BHXH tự nguyện là hình thức để dành khi khỏe, có điều kiện về thu nhập, để khi về già có lương hưu sinh sống, giúp cho mọi người chủ động hơn trong cuộc sống của mình. VĂN THẢO

Bởi – Báo Ấp Bắc

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn