Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2

Tiếng Anh cùng với Toán và Tiếng Việt là 3 môn học quan trọng nhất trong chương trình giáo dục của tiểu học. Để trau dồi vốn kiến thức, củng cố cho kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập, các bậc phụ huynh có thể cho các con luyện tập thêm với Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2 dưới đây


1. Phiếu bài tập số 1:
2. Phiếu bài tập số 2
3. Phiếu bài tập số 3

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2
 

* Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2 số 1:

1. Colour the pictures that begin with s sound

phieu bai tap tieng anh

2. Match

phieu bai tap mon tieng anh lop 2

3. Write

phieu bai tap lam o nha

4. Circle the correct words

phieu bai tap lam o nha mon tieng anh

5. Rearrange by writing the numbers.

a. sun!/ at / the / Look………………………………………………….
b. morning/ in / the / today……………………………………………..
c. The snake/ and / the star/today!/ morning/ in the/ are
……………………………………………………………………..

* Đáp án:

1. Colour the pictures that begin with s sound

phieu bai tap lam o nha mon tieng anh lop 2

2. Match

phieu bai tap mon tieng anh 2

3. Write

a – star;
b – snake;
c – seal;
d – sun;

4. Circle the correct words.

bai tap mon tieng anh lop 2 co loi giai

5. Rearrange by writing the numbers.

a – Look at the sun!
b – In the morning today
c – The snake and the star are in the morning today!
 

* Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2 số 2:

1. Color the pictures that begin with r sound

phieu bai tap mon tieng anh lop 2 on o nha

2. Match

bai tap tieng anh lop 2

3. Read and circle

tong hop bai tap tieng anh lop 2

bai tap tieng anh lop 2 on tap mua dich

4. Rearrange

a. is / Here / a / robot
……………………………………………………..

b. Robbie! / a / rocket / for / Here / is|
………………………………………………………………..

5. Fill in the gaps with a or an.

a._____rabbit
b. _____ orange
c. _____ olive
d. _____ rocket
e. _____ robot
f. _____ ring

* Đáp án:

1. Color the pictures that begin with r sound

phieu bai tap tieng anh

2. Match

on tap tieng anh tai nha

3. Read and circle

on tieng anh lop 2 tai nha

bai tap tieng anh lop 2 tuyen chon

4. Rearrange

a – Here is a robot.
b – Here is a rocket for Robbie!

5. Fill in the gaps with a or an

a.___a__rabbit
b. ___an__ orange
c. ___an__ olive
d. ___a__ rocket
e. __a___ robot
f. ___a__ ring
 

* Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2 số 3:

1. Match

bai tap cung co mon tieng anh

2. Circle the correct words.

bai tap cung co mon tieng anh lop 2

3. Underline the correct words

tieng anh lop 2

a.

tieng anh lop 2 co loi giai

b.

bai tap tieng anh kem loi giai

c.

on tap mon tieng anh 2

d.

4. Fill in the gaps with a or an.

a._____ nose
b._____ orange
c. _____ omelette
d. _____ panda
e._____ pony
f._____ olive
g._____ quiz
h._____ nut

5. Write

ai tap mon tieng anh lop 2 co loi giai chi tiet

6. Translate into Vietnamese.

a. A nut in a net !………………………..
b. This is an orange . …………………………………………………….
c. An octopus with an omelette please!…………………………
d. Can I have a pen , please?…………
e. Ask a question !…………………………………………………….
f. Is it a quilt ? ………………………………………..

* Đáp án:

1. Match

phieu bai tap mon tieng anh co loi giai

2. Circle the correct words.

tieng anh lop 2 co dap an

3. Underline the correct words.

on tap tai nha mon tieng anh lop 2

a.

bo bai tap mon tieng anh lop 2

c. 

tong hop bai tap mon tieng anh

bai tap tieng anh lop 2 tuyen chon

4. Fill in the gaps with a or an.

a.___a__ nose
b.___an__ orange
c. ___an__ omelette
d. __a___ panda
e.___a__ pony
f.___an__ olive
g.__a___ quiz
h.__a___ nut

5. Write

a – pen – question;
b – parrot – olive;
c – quilt – net;
d – panda – queen

6. Translate into Vietnamese.

a – Một quả hạch ở trong một cái vợt.
b – Đây là một quả cam.
c – Một con bạch tuộc và một trứng tráng.
d – Có thể cho tôi một cái bút được không?
e – Đây có phải là một cái chăn không?

Nhằm giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong việc ôn tập tại nhà, bên cạnh Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2, còn giới thiệu đến các em rất nhiều những tài liệu ôn tập hữu ích khác như: Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 3,   Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3,Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3, Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 3,

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2

Sending
User Review
0 (0 votes)
Bài trướcChỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thành Tây 2022
Bài tiếp theoGiải bài tập trang 21, 22, 23 Vật lí 8, Lực ma sát