Ông Nguyễn Chí Trung được giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ Tiền Giang

vlcsnap-2019-05-04-14h40m22s195

(THTG) Ngày 04/5, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 – 2019, nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019; chương trình hành động và Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

vlcsnap-2019-05-04-14h40m22s195

vlcsnap-2019-05-04-14h40m14s259

Quang cảnh hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ X. Ảnh: Công Luận

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ X, cũng như thống nhất Tờ trình Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm 75 Ủy viên (giảm 20 Ủy viên so với khóa IX). Đặc biệt, tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã hiệp thương thống nhất cử bổ sung ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông vào Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2014 – 2019.

vlcsnap-2019-05-04-14h40m47s501

vlcsnap-2019-05-04-14h50m57s731

Ông Nguyễn Chí Trung được hiệp thương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2014-2019. Ảnh: Công Luận

Trước đó, cuối nhiệm kỳ 2014-2019, ông Huỳnh Văn Phương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã nghỉ hưu, vì vậy Ủy ban MTTQ Tiền Giang khuyết chức danh Chủ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Căn cứ công văn của Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hiệp thương cử bổ sung ông Nguyễn Chí Trung – Bí thư Huyện ủy huyện Gò Công Đông vào Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang và giữ chức vụ Chủ tịch.

Công Luận

Bởi THTG