Nhiều xã phấn đấu "về đích" nông thôn mới

Huyện Chợ Gạo đang phấn đấu để 100% xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 (ảnh: Thu hoạch thanh long tại xã NTM Đăng Hưng Phước).								         Ảnh: HỒNG LÊ

Nhiều xã phấn đấu ra mắt nông thôn mới (NTM) năm 2019 trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực “về đích” sớm.

TĂNG TỐC “VỀ ĐÍCH”

Năm 2019, toàn tỉnh có 23 xã đăng ký phấn đấu ra mắt NTM. Trong đó, theo đánh giá, nhiều xã sẽ hoàn thành và ra mắt NTM sớm hơn dự kiến. Cụ thể, qua đánh giá, xã Long Chánh (TX. Gò Công) hiện đã đạt 17/19 tiêu chí NTM và đang tập trung quyết liệt để hoàn thành tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa. Còn huyện Gò Công Tây đăng ký ra mắt 2 xã NTM là Yên Luông và Long Vĩnh vào năm 2019. Đến thời điểm này, mỗi xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Lê Văn Nê, đối với 2 xã trên, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu liên quan đến xây dựng cơ bản. Do đó, huyện đang tập trung quyết liệt cho các tiêu chí này và các công trình xây dựng cơ bản đang đảm bảo tiến độ đề ra. Huyện phấn đấu trong quý III, 2 xã Yên Luông và Long Vĩnh có thể ra mắt NTM.

“Để các xã ra mắt NTM đúng tiến độ đề ra, huyện đã tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát. Theo đó, ngoài việc phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí, hằng tháng địa phương đều tiến hành sơ kết công tác xây dựng NTM để kiểm tra tiến độ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc” – đồng chí Lê Văn Nê cho biết.

Huyện Chợ Gạo đang phấn đấu để 100% xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 (ảnh: Thu hoạch thanh long tại xã NTM Đăng Hưng Phước).								         Ảnh: HỒNG LÊ Huyện Chợ Gạo đang phấn đấu để 100% xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 (ảnh: Thu hoạch thanh long tại xã NTM Đăng Hưng Phước). Ảnh: HỒNG LÊ

Năm 2019, huyện Chợ Gạo có 5 xã phấn đấu ra mắt NTM gồm: Song Bình, Long Bình Điền, Hòa Tịnh, Bình Ninh, Bình Phục Nhứt. Theo Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo Lê Văn Mỹ, đến thời điểm này các xã trên đã đạt từ 15 đến 16 tiêu chí NTM, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu liên quan đến các công trình trường học, giao thông…

Hiện các xã này đang tập trung quyết liệt cho các công trình xây dựng cơ bản. Huyện phấn đấu đến tháng 6, các xã Long Bình Điền, Bình Ninh và Bình Phục Nhứt có thể ra mắt NTM.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Văn Mẫn cho biết, qua làm việc trực tiếp với một số đơn vị cấp huyện, tiến độ xây dựng NTM năm 2019 rất khả quan, tháng 6 sẽ có xã ra mắt NTM. Riêng chỉ có huyện Châu Thành gặp khó khăn trong triển khai các công trình xây dựng cơ bản do khâu thẩm định hồ sơ chậm, huyện đang lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ.

NHIỀU XÃ ĐĂNG KÝ RA MẮT NTM SỚM

Là một trong những xã đăng ký phấn đấu ra mắt NTM sớm (chuyển từ năm 2020 sang năm 2019), Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây) đã hoàn thành các tiêu chí không cần vốn. Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Thạnh Lê Thị Thanh Minh, sau khi kiểm tra, xã nhận thấy đã đạt các tiêu chí không cần vốn, từ đó huyện mới đăng ký để xã phấn đấu ra mắt NTM sớm hơn lộ trình.

Bên cạnh đó, xã đã được bố trí nguồn vốn 4 tỷ đồng, nếu được tỉnh chấp thuận cho xã phấn đấu ra mắt NTM vào năm 2019, huyện sẽ ứng từ vốn ngân sách địa phương để xã triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và các tiêu chí chưa hoàn thành như: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Điện.

Còn tại huyện Chợ Gạo, địa phương được tỉnh chọn để xây dựng huyện NTM vào năm 2020, theo Nghị quyết của Huyện ủy Chợ Gạo, năm 2019 tất cả các xã trên địa bàn huyện phải hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Do đó, một số xã nằm trong danh sách phấn đấu ra mắt NTM trong năm 2020 được huyện đăng ký xin chuyển sang năm 2019 gồm: Hòa Định, Xuân Đông, Bình Phan, Quơn Long.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (BCĐ) xã Xuân Đông, xã đã đạt 14/19 tiêu chí NTM và sẽ phấn đấu ra mắt NTM vào tháng 10-2019. Hiện nay, xã đang gặp khó trong việc thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, do địa bàn xã không có doanh nghiệp cung cấp nước sinh hoạt đạt chất lượng theo quy định. Để hoàn thành tiêu chí này, tới đây huyện sẽ có buổi làm việc với xã để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo Lê Văn Mỹ cho biết, năm 2019 huyện phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM. Theo đánh giá của huyện, các xã đăng ký phấn đấu ra mắt NTM chuyển từ năm 2020 sang năm 2019 đã đạt từ 13 đến 16 tiêu chí NTM/xã. Các xã này đã được phân bổ nguồn vốn 4 tỷ đồng. Nếu tỉnh chưa bố trí nguồn vốn tiếp theo thì huyện sẽ ứng vốn ngân sách địa phương từ những nguồn chưa sử dụng để các xã triển khai các công trình xây dựng cơ bản.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, vừa qua UBND tỉnh tổ chức họp rà soát đề xuất của Thường trực BCĐ tỉnh về điều chỉnh các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM từ năm 2020 sang năm 2019; xem xét đề xuất các đơn vị xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Việc chuyển các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM từ năm 2020 sang năm 2019 tỉnh rất hoan nghênh, song Thường trực BCĐ tỉnh cần rà soát các điều kiện, không được chủ quan, đặc biệt là tiến độ các công trình xây dựng cơ bản ở những xã này. Bên cạnh đó, BCĐ tỉnh cần xem lại các nguồn vốn, bởi các xã nằm trong danh sách phấn đấu ra mắt NTM trong năm 2020 tỉnh mới chỉ phân bổ một phần vốn. Do đó, BCĐ tỉnh cùng các địa phương cần đánh giá lại, nếu đủ điều kiện, tỉnh sẽ cho phép chuyển các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 sang năm 2019 và cân đối nguồn vốn hỗ trợ.

M. THÀNH

Bởi – Báo Ấp Bắc