Nhiều chị em phụ nữ phường 5, TX. Gò Công khởi nghiệp với mô hình may gia công.

UBND tỉnh vừa triển khai quyết định phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 939); đồng thời, thành lập Hội đồng Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch 175 thực hiện Đề án 939. Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch 162.

Nhiều chị em phụ nữ phường 5, TX. Gò Công khởi nghiệp với mô hình may gia công. Nhiều chị em phụ nữ phường 5, TX. Gò Công khởi nghiệp với mô hình may gia công.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng, tỉnh có tỷ lệ phụ nữa chiếm hơn 50% dân số của tỉnh. Trong đó, có hàng trăm nữ doanh nhân đang tham gia hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Lực lượng lao động nữ ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong tỉnh chiếm tỷ lệ khá nhiều.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, phụ nữ chủ yếu làm chủ doanh nghiệp (DN) có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Khả năng tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của phụ nữ còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, với đặc tính giới, phụ nữ cũng gặp khó khăn hơn nam giới trong việc hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh. Những định kiến tồn tại lâu đời liên quan đến gia đình và con cái khiến phụ nữ cũng ít có cơ hội để tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hay cơ hội được đào tạo, giao lưu, học hỏi. Do đó, Đề án 939 được tỉnh triển khai thực hiện đang mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế  – xã hội tỉnh nhà.

Để cụ thể hóa Đề án 939 cho phù hợp với đặc thù của tỉnh, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh sẽ triển khai thực hiện đề án trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2018 đến 2020; giai đoạn 2 từ năm 2021 đến 2025. Các giai đoạn được thực hiện thông qua tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Nâng cao vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. Song song đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng được triển khai bao gồm: Hỗ trợ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh; hỗ trợ hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hỗ trợ tiếp cận tín dụng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Nữ doanh nhân tỉnh, các Chi hội Nữ doanh nhân…

Kế hoạch 175 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 939 nêu rõ mục tiêu: Ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban, ngành tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 200 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp thành lập 5 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý; 100% DN của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển…

Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, xây dựng các “Tổ Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế” bằng nhiều hình thức. Đồng thời, khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ…

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, gặp mặt DN, các hộ kinh doanh để trang bị kiến thức, định hướng, bồi đắp ý tưởng kinh doanh cho phụ nữ có khả năng, điều kiện khởi nghiệp. Kết quả trong thời gian qua, Hội LHPN huyện và cơ sở tập trung công tác tuyên truyền đến hội viên phụ nữ đạt 71%. Tập huấn cho 482 tuyên truyền viên thực hiện Đề án 939. Hỗ trợ vốn cho 25 phụ nữ khởi nghiệp chăn nuôi dê, mua bán nhỏ lẻ, sắm sửa máy may để may quần áo, nối vải… với tổng số tiền 375 triệu đồng. Các cấp Hội LHPN của tỉnh tư vấn và giới thiệu việc làm cho 1.050 lao động nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng cho biết, Hội LHPN tỉnh xác định Đề án 939 là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng, giúp cho các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế một cách bài bản. Khi triển khai Đề án này, mong mỏi lớn nhất của các cấp Hội LHPN cũng như chị em hội viên, phụ nữ là có được kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho bản thân và cộng đồng. Hiện nay, Hội LHPN tỉnh đang đề ra các hoạt động đột phá trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tăng giàu, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN của tỉnh sẽ bám sát vào các hoạt động này để hỗ trợ chị em hội viên, phụ nữ tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; đồng thời, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ học nghề, phát triển nghề nghiệp…

P. MAI

Bởi – Báo Ấp Bắc

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn