Huyện Cái Bè: Dấu ấn xây dựng nông thôn mới

Huyện Cái Bè có 10 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 41,67% tổng số xã trong huyện.

Năm 2018, huyện Cái Bè có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng đến nay toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 41,67% tổng số xã trong huyện.

Huyện Cái Bè có 10 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 41,67% tổng số xã trong huyện. Huyện Cái Bè có 10 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 41,67% tổng số xã trong huyện.

BÌNH QUÂN 15 TIÊU CHÍ/XÃ

Xác định công tác tuyên truyền là “chìa khóa” quyết định thành công trong xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (BCĐ) huyện Cái Bè đã phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM.

Cụ thể, BCĐ huyện phối hợp Ủy ban MTTQ huyện, Huyện đoàn Cái Bè xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền trong nhân dân tự nâng cấp nền hạ đường giao thông nông thôn được 20 cuộc.

Qua các hội nghị lấy ý kiến nhân dân tự nâng cấp nền hạ; hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc… để xây dựng đường giao thông nông thôn được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bên cạnh đó là tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ BCĐ huyện, BCĐ xã và một số cán bộ cơ quan huyện về công tác xây dựng NTM; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền cho các hội viên, cán bộ Hội ở xã, ấp về xây dựng NTM được 3.848 cuộc, với trên 97 ngàn lượt người tham dự.

Nhờ công tác tuyên truyền sâu, rộng mà người dân hiểu rõ và có nhận thức đúng về xây dựng NTM. Đó là một trong những nguyên nhân giúp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cái Bè đạt được kết quả đáng ghi nhận thời gian qua.

Theo đó, trong năm 2018 huyện Cái Bè đã được UBND tỉnh công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100% kế hoạch đề ra). Đến nay, trên địa bàn huyện có 10/24 xã đạt chuẩn NTM, bình quân số tiêu chí đạt trên địa bàn huyện là 15 tiêu chí/xã, tăng bình quân từ 2 – 3 tiêu chí/xã so với năm 2017; trong đó có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí, 5 xã đạt từ 14 – 18 tiêu chí, 7 xã đạt từ 10 – 13 tiêu chí và 2 xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng BCĐ huyện Cái Bè Phạm Văn Thanh cho biết, năm 2018 công tác xây dựng NTM tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự hướng dẫn kịp thời của Thường trực BCĐ huyện nên hiệu quả hoạt động BCĐ các cấp ngày càng được nâng cao.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng và thực hiện thường xuyên, nhất là kiểm tra, giám sát trên địa bàn 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018. Qua đó, huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo và định hướng công việc tạo điều kiện cho các xã này tập trung, nỗ lực thực hiện hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí NTM.

Tuy đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng trong năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở huyện vẫn còn những hạn chế. Đó là 4 xã An Hữu, An Thái Đông, An Thái Trung, Hậu Mỹ Bắc A chưa triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Dù 3 xã Tân Thanh, Mỹ Đức Tây, Đông Hòa Hiệp đã hoàn thành việc củng cố, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu NTM bị “rớt” lại so với Quyết định 1633 của UBND tỉnh, nhưng công tác triển khai thực hiện nâng chất còn chậm so kế hoạch đề ra. Hầu hết các xã bị “vướng” đối với các tiêu chí khó thực hiện như: Y tế (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế), Môi trường và An toàn thực phẩm.

PHẤN ĐẤU 5 XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2019

Trong năm 2019, huyện Cái Bè phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn NTM là Hòa Hưng, Mỹ Tân, Hậu Mỹ Bắc B, Mỹ Lương, Hậu Thành. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2019, bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn huyện 16,5 tiêu chí/xã, 100% xã đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí, có 95% xã hoàn thành kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM.

Để đạt được kế hoạch đề ra, BCĐ huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể hỗ trợ các xã hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM. Đồng chí Phạm Văn Thanh cho biết, BCĐ huyện tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phát động sâu rộng Chuyên đề thi đua “Cái Bè chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2017 – 2020” để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng NTM.

BCĐ huyện sẽ thường xuyên phối hợp các ngành đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các xã trong tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo kế hoạch đề ra; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phát sinh để hướng dẫn, hỗ trợ các xã; đặc biệt là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 và xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

QUỐC TUẤN

Bởi – Báo Ấp Bắc