Hiệu quả tích cực trong công tác giảm nghèo

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và chung tay góp sức của cộng đồng. Chính sự hợp lực này cùng với việc phấn đấu vươn lên của các hộ nghèo đã mang đến hiệu quả tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Hải kiểm tra Dự án Hỗ trợ bò  cho hộ nghèo ở xã Tân Thới (huyện Tân Phú Đông). Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Hải kiểm tra Dự án Hỗ trợ bò cho hộ nghèo ở xã Tân Thới (huyện Tân Phú Đông).

Mặc dù tình hình chung của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Tỉnh ủy, UBND tỉnh vẫn chỉ đạo ưu tiên cho công tác giảm nghèo.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và được đặt trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh cũng như ở mỗi địa phương, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo; đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng trong công tác giảm nghèo.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức, động viên các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện và giám sát có hiệu quả các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ và có sự tham gia của người dân, không chạy theo thành tích.

Qua đó, phản ảnh đúng thực tế về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo. Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn… được lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời; từ đó, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Hiện Ban Chỉ đạo giảm nghèo các địa phương được củng cố. Trong hoạt động, các Ban Chỉ đạo giảm nghèo đều xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo, mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác giảm nghèo tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Trong đó, tỉnh đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn 11 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo… đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh đã huy động được các nguồn lực cho công tác giảm nghèo thông qua việc Ủy ban MTTQ, hội, đoàn  thể các cấp đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ người nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh huy động được gần 92 tỷ đồng; trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” trên 6,8 tỷ đồng và Chương trình an sinh xã hội trên 85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, người nghèo hiện nay cũng đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước như: Hỗ trợ giáo dục – đào tạo; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chính sách đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; chính sách cho vay tín dụng ưu đãi; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo…

Cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh được tăng cường trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Nhờ nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách và huy động sự góp sức của cộng đồng trong công tác giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trong năm 2017 giảm 0,95%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 0,66%/năm.

Tỉnh tiếp tục phấn đấu đến cuối năm 2018, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh xuống còn 3,69% so với số hộ toàn tỉnh (giảm 0,5%, tương đương giảm 2.360 hộ nghèo).

THỦY HÀ

Bởi – Báo Ấp Bắc