HĐND tỉnh Tiền Giang lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND bầu

vlcsnap-2018-12-05-15h37m07s410

(THTG) Ngày 05/12, Kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang Khóa IX bước sang làm việc ngày thứ hai, với phiên họp lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Tiền Giang bầu và nghe trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về một số vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội để HĐND tỉnh xem xét và ban hành Nghị quyết tại kỳ họp lần này.

vlcsnap-2018-12-05-15h37m07s410

vlcsnap-2018-12-05-15h37m23s116

Quang cảnh ngày họp thứ 2 kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa IX. Ảnh: Việt Bình

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả thảo luận tại các tổ đại biểu về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85 của Quốc hội và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa là sự động viên, khích lệ những ưu điểm, trách nhiệm đối với công việc, vừa là sự nhắc nhở đối với những tồn tại, hạn chế để người được HĐND bầu, kịp thời có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sót, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-12-05-15h34m59s715

vlcsnap-2018-12-05-15h35m24s040

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Ảnh: Việt Bình

Sau phần bỏ phiếu tín nhiệm, đại biểu đã được nghe các tờ trình, cùng các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về hỗ trợ cho người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; định  mức trang bị cho công an xã; chủ trương đầu tư khu dân cư Thạnh Trị, Tp. Mỹ Tho; danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án  có đất phải chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ năm 2019; mức chi kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2018-2020; hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng; giá sản phẩm chi dịch vụ công ích thủy lợi; Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố; công tác xét xử và hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2018, phương hướng năm 2019; và nhiều nội dung quan trọng khác…

Minh Toàn

Bởi THTG