Giám sát việc thực hiện phát luật lao động tại Khu công nghiệp Tân Hương

Đoàn giám sát làm việc với Công ty TNHH Bao bì Quốc Tế Thuận Phong

(ABO) Sáng 21-8, Đoàn công tác liên ngành do Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Thanh Tiền làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Bao bì Quốc tế Thuận Phong (Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về việc thực hiện pháp luật lao động, tình hình sử dụng lao động nữ, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động tại doanh nghiệp.

Đoàn giám sát làm việc với Công ty TNHH Bao bì Quốc Tế Thuận Phong Đoàn làm việc với Công ty TNHH Bao bì Quốc tế Thuận Phong. Đoàn giám sát làm việc với Công ty TNHH Bao bì Quốc Tế Thuận Phong Đoàn giám sát tại Công ty TNHH Bao bì Quốc tế Thuận Phong.

Đoàn công tác liên ngành đề nghị Công ty TNHH Bao bì Quốc tế Thuận Phong một số nội dung: Rà soát bổ sung những nội dung có lợi cho người lao động trong thỏa ước lao động tập thể, cần tổ chức đối thoại với người lao động theo quy định pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thời gian thử việc cần phải theo quy định pháp luật, học việc phải có nội dung chương trình đào tạo cụ thể, khám sức khỏe cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại theo quy định, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đoàn giám sát nhà ăn của Công ty Quảng Việt Tiền Giang Đoàn giám sát nhà ăn của Công ty Quảng Việt Tiền Giang.

Chiều cùng ngày, Đoàn đến giám sát tại Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang (chuyên sản xuất và gia công quần áo xuất khẩu, được thành lập năm 2011).

Đoàn yêu cầu Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang cần thực hiện tốt hơn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong giải quyết tranh chấp lao động…

LÝ OANH

Bởi – Báo Ấp Bắc