Khánh thành cầu Tập Đoàn 27, ấp Hưng, xã Nhị Bình

(ABO) Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với mọi mặt công tác mặt trận. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác của MTTQ huyện.

Bàn giao nhà cho hộ nghèo Bàn giao nhà cho hộ nghèo.

Để phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT, hằng năm MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, đối ngoại, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp đến các tầng lớp nhân dân được truyền tải kịp thời.

Mặt trận cơ sở tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Mặt trận cơ sở tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ đó, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã tích cực hưởng ứng với các phong trào, hành động ngày càng thiết thực, gắn với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư, góp phần đề cao giá trị đạo đức trong xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, tăng cường gắn bó, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và nhân dân.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các nội dung trong các phong trào, cuộc vận động; xây dựng cụ thể các tiêu chí học tập và hành động trong từng đối tượng đoàn viên, hội viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự lan tỏa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân.

Bàn giao nhà đại đoàn kết ở xã Vĩnh Kim Bàn giao nhà đại đoàn kết ở xã Vĩnh Kim.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có nhiều chuyển biến rõ nét, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo ở khu dân cư. Phong trào duy trì có hiệu quả các mô hình về phong trào tự quản an ninh trật tự ở cơ sở như “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”…

Các tổ hòa giải cơ sở cơ bản đều duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời, dứt điểm những mâu thuẫn trong nhân dân, ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội nảy sinh…

Đến nay, toàn huyện đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất và cây cối hoa màu trên đất, tích cực tham gia ngày công làm các công trình phúc lợi công cộng trên 50 tỷ đồng và 40.000 ngày công lao động; tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh nghèo về quần, áo, và đồ dùng học tập; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia hoạt động giám sát về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, vận động phụ nữ trong độ tuổi không sinh con thứ 3… Đến nay, toàn huyện có 61.361 hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,22%; 134/134 ấp, khu phố văn hóa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Minh Phụng cho biết: “Từ những việc làm trên đã phát huy được sức mạnh to lớn của khối ĐĐKTDT. Đặc biệt, hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam 18-11, MTTQ các cấp thực hiện tốt việc tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT, trở thành sự kiện chính trị – xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư”.

CHÚ TRỌNG CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO
MTTQ huyện luôn xác định công tác chăm lo cho người nghèo là thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng” tạo niềm tin ở các nhà hảo tâm cũng như nhân dân, nhờ vậy mà việc huy động Quỹ “Vì người nghèo” luôn đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, MTTQ huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 13 tỷ đồng, xây dựng 1.792 nhà đại đoàn kết; ủng hộ gần 300 triệu đồng cho đồng bào bị thiên tai.

Vận động tặng quà cho người nghèo Vận động tặng quà cho người nghèo.

Bên cạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động tổng trị giá thành tiền trên 30 tỷ đồng, xây nhà đại đoàn kết; trao trên 100.000 phần quà cho người nghèo trong các dịp lễ, tết. Trong công tác đề ơn đáp nghĩa, MTTQ đã vận động gần 6 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa 269 nhà tình nghĩa….

Trong những năm qua, song song với các hoạt động hỗ trợ xây nhà, tặng quà…, MTTQ và các tổ chức thành viên còn hỗ trợ để hộ nghèo thoát nghèo bền vững thông qua các mô hình sinh kế như: Hỗ trợ cây, con giống, tập huấn ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất, góp vốn xoay vòng, hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp…. Đến nay, nhiều hộ nghèo đã vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Khánh thành cầu Tập Đoàn 27, ấp Hưng, xã Nhị Bình Khánh thành cầu Tập Đoàn 27, ấp Hưng, xã Nhị Bình.

Chỉ tính riêng trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ cơ sở đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như: Tuyến đường ánh sáng quang, xây nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, khai thông dòng chảy, xây cầu nông thôn…, với tổng trị giá trên 3,3 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Văn Trầm cho biết: “Trong công tác chăm lo cho người nghèo, MTTQ từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; tổ chức nhiều hoạt động cả về chiều rộng và chiều sâu; nhiều mô hình đã được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. MTTQ huyện Châu Thành luôn nêu cao vai trò của người cán bộ làm công tác mặt trận; thực hiện phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác”. Vì người cán bộ mặt trận là cầu nối gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Người cán bộ phải đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm thì sẽ lôi cuốn, thu hút được tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng khối ĐĐKTDT”.

P. MAI

Bởi – Báo Ấp Bắc

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn