Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

(THTG) Ngày 31/7, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII theo hình thức trực tuyến đến 22 điểm cầu các cơ quan trực thuộc.

Still0731_00008 Still0731_00015Still0731_00013

Báo cáo viên trình bày các nội dung của Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Ảnh: Việt Bình

Tại điểm cầu Trung tâm công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang, các báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang đã lần lượt trình bày các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy khối gồm: Nghị quyết 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương và Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau hội nghị triển khai, đảng viên và cán bộ viên chức Đảng ủy khối sẽ viết bài thu hoạch, phân tích thêm những nội dung cơ bản của các nghị quyết, trong đó gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện triển khai nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thanh Thảo

Bởi Phúc Huy – THTG