vlcsnap-2018-07-13-14h48m44s947

() Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với UBND huyện Cai Lậy tổ chức hội thảo, lấy ý kiến hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy”.

vlcsnap-2018-07-13-14h48m44s947

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng

Buổi hội thảo đã bàn về các nội dung về quản lý và quảng bá nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy”; giới thiệu logo của nhãn hiệu tập thể và bản đồ khu vực địa lý sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể; Quy trình canh tác “Sầu riêng Cai Lậy” và giới thiệu nội dung dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng cho nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy. Theo dự thảo, Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” gồm 5 chương, 17 điều, quy định rõ phạm vi đối tượng áp dụng, điều kiện được cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; các đặc tính của sản phẩm sầu riêng được mang nhãn hiệu chứng nhận; quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận; quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận.

1

Nông dân thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Bá Thủy

Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng các nhãn hiệu, gắn với sản phẩm đặc trưng của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm này trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thanh Tùng

Bởi Huỳnh Thị Hải Bình –

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn