Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại xã Tân Hòa Đông.

(ABO) Sáng 12-2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lên Văn Hưởng đã đến kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại huyện Tân Phước, Cai Lậy và TX. Cai Lậy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại xã Tân Hòa Đông. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại xã Tân Hòa Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân tại xã Tân Hòa Đông (huyện Tân Phước); xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy), xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy).

Theo đó, toàn xã Tân Hòa Đông hiện có khoảng 220 hộ dân chưa có nước sạch sử dụng; xã Mỹ Phước Tây có 80 hộ và xã Thạnh Lộc 127 hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại xã Mỹ Phước Tây. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại xã Mỹ Phước Tây.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng giao UBND huyện Tân Phước phối hợp với các ngành liên quan nhanh chóng khảo sát vị trí khoan cây nước và kéo hệ thống ống dẫn nước phục vụ người dân. Riêng về nguồn vốn đầu tư, các ngành có liên quan cần tập trung vào nguồn vốn dự phòng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại xã Thạnh Lộc. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt tại xã Thạnh Lộc.

Đối với xã Mỹ Phước Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng giao xã tiến hành họp dân để vận động, những trường hợp khó khăn thì xem xét vận động hỗ trợ kéo đường ống dẫn nước; riêng việc khoan thêm cây nước cần tính toán sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Riêng đối với xã Thạnh Lộc, thời gian tới, xã và huyện sẽ tiến hành rà soát lại các hộ dân ở xa nguồn nước, trên cơ sở đó sẽ có phương án hỗ trợ. Riêng đối với tình trạng nguồn nước yếu, xã sẽ khoan thêm 1 cây nước khác để tăng nguồn nước cung cấp…

M. THÀNH

Bởi – Báo Ấp Bắc

TRẢ LỜI:

Vui lòng nhập vào bình luận của bạn
Nhập tên của bạn