22 C
My Tho
Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai, 2019
Tiền Giang: Chủ đầu tư dọa bỏ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã giải tỏa 3200 hộ dân

Tiền Giang: Chủ đ-ầu tư dọ-a bỏ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận...

UBND tỉnh Tiền Giang đã đăng ký lịch làm việc để báo cáo Chính phủ những nội dung liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự á-n cao tốc Trung Lương – Mỹ...
Tìm cách cứu dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tìm cách c-ứu dự á-n cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Khó khăn lớn nhất mà dự á-n cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang gặp phải là Chính phủ chưa giải ngân vốn nhà nước đã cam kết hỗ trợ.“Một trong những yêu...

PHỔ BIẾN

TIN NÓNG