Bằng mọi giá cứu lúa, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.

(ABO) Sáng ngày 26-11,Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã đến khảo sát, chỉ đạo giải pháp khắc phục một số diện tích lúa bị ngã đổ do bão số 9 trên địa bàn huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình lúa ngã tại xã Bình Xuân, TX.Gò Công. Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình lúa ngã tại xã Bình Xuân, TX. Gò Công.

 Qua khảo sát thực tế một số diện tích lúa tại các huyện Gò Công Đông, TX. Gò Công đang trong giai đoạn thu hoạch; nhưng do mưa liên tục trong những ngày qua nên bị ngã đổ kèm theo đó mực nước dưới chân ruộng lên khá cao gây khó khăn do việc thu hoạch cũng như chất lượng, năng suất lúa.

Tìm giải pháp hỗ trợ người dân để không ảnh hưởng năng suất. Tìm giải pháp hỗ trợ người dân để lúa không ảnh hưởng năng suất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cho biết tình hình lúa ngập và ngã đổ nằm trong dự tính và khả năng chỉ ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch. Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương trực tiếp xuống vận động bà con khai mương xả nước; tổng xả tất cả hệ thống ngọt hóa Gò Công để rút nước cứu lúa chưa thu hoạch.

Đưa ra các giải pháp chỉ đạo địa phương bằng mọi giá rút nước c Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo địa phương bằng mọi giá cho rút nước để không ảnh hưởng đến năng suất lúa tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông.

Bên cạnh nếu cần thiết có thể đưa lực lượng các đoàn thể (chủ đạo là Đoàn Thanh niên và Hội Nông nhân) hỗ trợ lao động thu hoạch cho người dân. Đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra số lượng máy gặt liên hợp trên địa bàn, có thể huy động máy gặt ở các huyện phía Tây hỗ trợ thu hoạch tập trung nếu cần thiết. Bằng mọi giá cứu lúa và hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.

BẢO LAM

Bởi – Báo Ấp Bắc