Ban chỉ đạo Trung ương các mục tiêu Quốc gia làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

vlcsnap-2018-08-28-14h41m24s872

(THTG) Ngày 27/8, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương các mục tiêu Quốc gia có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang trong công tác xây dựng nông thôn mới và kết quả việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

vlcsnap-2018-08-28-14h41m24s872

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Liêm

Theo kết quả thống kê, từ năm 2016 đến năm 2018, tỉnh Tiền Giang ra mắt 40/144 xã nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm được kéo giảm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 3,69%. Kết quả trên cho thấy, qua 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đạt được kết quả khá tốt so với mục tiêu đề ra. Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đều tăng hàng năm, người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo.

vlcsnap-2018-08-28-14h44m50s750

vlcsnap-2018-08-28-14h45m45s660

Các đại biểu kiến nghị những giải pháp để thực hiện các mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả trong thời gian tới. Ảnh: Trần Liêm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và đại diện các sở ban ngành có ý kiến với đoàn giám sát về cơ chế chích sách, nguồn kinh phí và kiến nghị những giải pháp để thực hiện các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo trên địa tỉnh đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị nhiều giải pháp với đoàn công tác như: tăng thêm 30 xã nông thôn mới so với chỉ tiêu trung ương giao và thay đổi các hỗ trợ cho hộ nghèo, xây dựng đề án hỗ trợ huyện nghèo Tân Phú Đông

vlcsnap-2018-08-28-14h46m08s632

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Liêm

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết, trong năm 2018 Tiền Giang sẽ ra mắt 20 xã nông thôn mới, phấn đầu đến năm 2020 ra mắt huyện nông thôn mới và có 100 xã nông thôn mới. Đề thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Tiền Giang đề nghị trung ương cần đảm bảo nguồn vốn và cùng địa phương tháo gỡ khó khăn việc thực hiện tiêu chí điện. Hiện Tiền Giang đang chủ trương xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ có hiệu quả, cần sự hỗ trợ các nguồn lực và công nghệ từ các bộ ngành.  Về thực hiện mục tiêu giảm nghèo, UBND tỉnh kiến nghị hỗ trợ thực hiện đề án hỗ trợ huyện nghèo Tân Phú Đông và hy vọng Ban chỉ đạo trung ương giám sát, cũng như hỗ trợ thường xuyên để tỉnh Tiền Giang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả cao hơn.

vlcsnap-2018-08-28-14h46m39s238

Ông Dương Quyết Thắng –  Trưởng Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương các mục tiêu Quốc gia phát biểu kết luận. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu kết luận, ông Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Trưởng đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và sẽ đề xuất các bộ ngành hỗ trợ địa phương. Từ nay đến năm 2020, UBND tỉnh Tiền Giang cần nâng chất các tiêu chí của chương trình, không chạy theo thành tích, tập trung mọi nguồn lực cùng với chính phủ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thanh Thảo

Bởi THTG